Prins Roy I en Prinses Louise I 2019-2020

 

 

 

Week 47

Proclamatie Roy I & Louise I

Week 47

Jubileum Prinsenproclamatie c.v. de Brikkebekkesch

Week 47

Prinsenpróclemasie Sjtadsjeugdprins KOK

Week 01

Hoes versere bie Prins en Prinses Roy en Louise

Week 01

Prinsenresepsie c.v. de Streupers

Week 02

Sjtadsprinspróklemasie Alsdorf

Week 02

Prinsenrecepsie c.v. de Burcht

Week 02

Prinsenresepsie M.C.V. de Zeemplekkeesj

Week 03

Kirkstroatnarren galabal

Week 03

Prinsenresepsie c.v. de Klotsköp

Week 03

Prinsenresepsie c.v. de Beeren

Week 04

Bonte avond c.v. Sjilvend alaaf

Week 04

Prinsenresepsie c.v. Sjilvend Alaaf en jcv De Prengelkes

Week 04

Prinsenresepsie Sjtadsjeugprins kinjer Optoch Kómmetee

Week 04

Herrenzitting koekoklo

Week 05

Recepsie c.v. de Brikkebekkesch 6 x 11 joar

Week 06

Carnavalradio

Week 07

Vasteloavecountdown

Week 07

Ontbijten Park City Hotel

Week 07

Voetbal clup langeberg

Week 07

Prinsenresepsie K.G. De Kleischötte e.V. Süsterseel

Week 07

Emma state

Week 07

Poetetreffen

Week 07

Rumpenerhof

Daensdig

Gehandicapten Carnaval In Stuif

Daensdig

Bezeuk carnavalsradio

Dónderdig

Sjpek mit Eij bie Theo en Trudy

Dónderdig

Bekend make van Vrouwe Gregoria

Dónderdig

Alsdorf Fettdonnerstag

Vriedig

Óntvangs Blauw Sjuut

Vriedig

Activiteiten centrum Brunssum SGL

Vriedig

Begeleijing Sjtadsprins

Vriedig

Sjleuteleuverdrach

Zaoterdig

Ontbijten Gorissen

Zaoterdig

Kinjercarnavals optóch Broenssem

Zaoterdig

Carnaval bie Funs Sjobben

Zóndig

Carnavalsmis

Zóndig

Voetbalklöp RK.V.V.de Leeuw

Zóndig

Koning Carnaval Broenssem

Zóndig

After party bie Funs Sjobben