Onze historie

Het ontstaan

De vereniging ontstond omdat er behoefte was het ongedwongen carnavalsfeest, op enigerlei wijze te coördineren zodat het tot in lengte van jaren zou kunnen voortbestaan. 

De naam “Klotsköp” is een verwijzing naar de steenkoolmijnen. Een klotskop was daar een benaming voor een houten werktuig, zeg maar een ondersteunend element. Voorwaar een uitstekende benaming, de klotskop als steun in onze Langeberger samenleving. 

Onze pioniers hadden geen betere naam kunnen bedenken!

Image

Nieuw thuishonk

Enkele jaren geleden werd onze vereniging getroffen door de sluiting van gemeenschapshuis In ’t Ven. We moesten op zoek naar een nieuwe locatie en vonden al snel een warm thuis bij Theo en Trudy in Zalencentrum de Burcht. Echter na het vertrek van beide uit de Burcht zijn wij naar het centrum getogen om intrek te nemen in het carnavals cafe van Brunssum, Fons Schobben. 

Maar denk niet dat dit uniek was in de historie van onze vereniging. De Klotsköp startten hun aktiviteiten in het Barbarahuis, hoek Venweg/Akerstraat. Nadat dit eind jaren zestig overging in handen van het toenmalige AFCENT ging men kort naar het KAJ-gebouw aan de Venweg en daarna naar Cafe Langeberg, ook wel Toon Boekse genoemd, gelegen naast de Langeberg kerk en inmiddels afgebroken. Toen het nieuwe gemeenschapshuis In ‘t Ven klaar was toog men daarheen alwaar carnaval gevierd werd tot en met eind 2004. 

Na een korte intrek in de Burcht in de jaren 2005 & 2006 zijn wij nu te vinden in het centrum van Brunssum bij Fons Schobben.

Door de jaren

Al die jaren vullen zich natuurlijk met hoogte- en dieptepunten en ontelbare anekdotes. C.V. de Klotsköp heeft altijd zijn beste beentje voortgezet om de carnaval in onze wijk Langeberg op hoogwaardige wijze te kunnen vieren. 

In welke narrentempel men ook zat. En moest er noodgedwongen uitgekeken worden naar een nieuwe locatie dan was het belangrijkste criterium: de nieuwe tempel moet op de Langeberg liggen. C.V. de Klotsköp is met deze wijk verbonden en wil dat altijd blijven.  

De verbintenis zal altijd blijven echter in 2007 zijn wij noodgedwongen naar het centrum verhuist omdat er op de Langeberg geen gepaste gelegenheid meer beschikbaar is.

Festiviteiten

Zo heeft de vereniging door de jaren heen festiviteiten georganiseerd die van heinde en verre volk trok en nog steeds trekt. Kort na de oprichting begon dat met het “optrekken met de koe” in het Barbarahuis.

 Naderhand kwam hier nog een kalf bij. En in diezelfde periode ontstond het idee voor een boerenbruiloft op carnavalsdinsdag. Tot op heden een aktiviteit die elk jaar een volle narrentempel trekt. Velen vragen zich af waarom de Klotsköp toendertijd met dat idee kwamen. 

Op carnavalsdinsdag is er een grote boerenbruiloft in Venlo en in aangrenzende dorpjes wordt dit ook nog gevierd. Daarnaast is er sprake van boerenbruiloften in Brabant, overigens losstaand van carnaval. Maar waarom hier? De reden waarom het hier op de Langeberg ontstond is misschien net zo verrassend als simpel: onze vereniging was op zoek naar aktiviteiten om geld in het laadje te krijgen. 

Dat het echter na al die jaren nog zo’n groot succes is hadden de bedenkers niet durven dromen.

Carnavalsmis

Zo ontstond er in 1982 de carnavalsmis op de eerste dag van het carnaval. Nog altijd vind dit plaats onder de stimulerende medewerking van pastoor Louis Cordewener, de Bronsheimers en Guster Gong ut Good. Door initiatieven van Rein Claus, Wiel Duykaerts en Giel Kleikers ontstond er in samenspraak met Stichtingsbestuur In ‘t Ven de Mansluujzietsong, dat helaas samen met de Vrowluujzietsong moest stoppen toen het voormalige gemeenschapshuis zijn deuren moest sluiten.

Naast bovenstaande aktiviteiten hebben wij ook jaren lang verkleed voetbal gespeeld op carnavalszaterdag, tegen de veteranen van SV Langeberg. Helaas door de afnemende animo vindt deze wedstrijd nu niet meer plaats.

Prins van C.V. de Klotsköp

De vereniging wil elk jaar iemand in de gelegenheid stellen de belangrijkste persoon te zijn in onze carnaval: Prins van C.V. de Klotsköp. Doordat wij aangesloten zijn aan de Karnevalsraod Broensem is deze Prins eens in de vier jaar tevens de Stadsprins van Broensem. 

Hein Hendriks was in het seizoen ‘53/’54 de eerste hooglustigheid. Ai Kirpenstein mag zich de persoon noemen die het langst Prins was van onze vereniging (seizoen ‘67/’68 tot en met ‘69/’70). Harold Klasen regeerde twee seizoenen over de Langeberg (seizoen ’92/’93 en ‘93/’94).Ter ere van de 25ste boerenbruiloft had de vereniging in 1981 geen Prins maar een Heerboer: Rinus Delhez.

 In het seizoen 2001/2002 liep het mis en moest onze vereniging het een jaar zon­der hooglustigheid doen. Gelukkig konden we daarna weer de draad oppakken en onze gemeenschap elk jaar een Prins presenteren.

In 2013 kreeg de vereniging haar eerste alleen regerende Prinses Petra Fritschy – van den Abbeele seizoen 2013/2014

In 2018-2019 ontstond er ee Stjadsdreigestirn  met Prins Michael I (Quaedvlieg ) Jungfrau Rikolin (Peeters)  en Bauer Serv (Lucassen).

Dit alles met dat ene doel: de Langeberg jaarlijks een carnaval aanbieden waar we trots op kunnen zijn!

Tot slot

Zijn er mensen die de geschiedenis van CV de Klotsköp nog kunnen aanvullen met wetenswaardigheden of anekdotes, mail deze dan naar onze secretaris (zie site voor email adres). Wij proberen dit dan zo goed mogelijk op waarheid te toetsen (incl de schrijver) en, mits relevant, zal dit bij de geschiedenis toegevoegd worden.

Zin om mee te doen?